Danh mục sản phẩm

Sản phẩm mới

 • Máy ép thuỷ lực Máy ép thuỷ lực

  Máy ép thuỷ lực

  Máy ép dùng bơm thuỷ lực

 • Xe đẩy có khung nâng hạ Xe đẩy có khung nâng hạ

  Xe đẩy có khung nâng hạ

  Làm bằng vật liệu sắt sơn tĩnh điện và mạ kẽm, dùng trong dây chuyền sản xuất

 • Thùng Rã Đông Thùng Rã Đông

  Thùng Rã Đông

  Làm bằng vật liệu thép không rỉ, dùng để chứa cá, bảo quản trong Kho Lạnh, có thêm chức năng rã đông

 • Xe đẩy Xe đẩy

  Xe đẩy

  Làm bằng vật liệu thép không rỉ, dùng cho công việc vận chuyển thực phẩm trong quá trình chế biến

 • Lồng chứa cá dùng trong Kho Lạnh Lồng chứa cá dùng trong Kho Lạnh

  Lồng chứa cá dùng trong Kho Lạnh

  Làm bằng vật liệu sắt mạ kẽm hoặc thép không rỉ, dùng để chứa cá, bảo quản trong Kho Lạnh

 • Băng tải dây Belt Băng tải dây Belt

  Băng tải dây Belt

  Khung làm bằng vật liệu thép không rỉ, điều khiển bằng hộp điện – motor – inverter, dùng cho công việc chế biến thực phẩm

 • Đồ gá để sản xuất Đồ gá để sản xuất

  Đồ gá để sản xuất

  Làm bằng vật liệu sắt mạ kẽm hoặc thép không rỉ, dùng trong sản xuất

 • Bàn có bi trượt Bàn có bi trượt

  Bàn có bi trượt

  Làm bằng vật liệu sắt sơn tĩnh điện và thép không rỉ, dùng trong sản xuất

 • Đồ gá để sấy sản phẩm Đồ gá để sấy sản phẩm

  Đồ gá để sấy sản phẩm

  Làm bằng vật liệu thép không rỉ, dùng trong sản xuất

 • Kệ để khuôn (chịu tải 5 tấn/ngăn kéo) Kệ để khuôn (chịu tải 5 tấn/ngăn kéo)

  Kệ để khuôn (chịu tải 5 tấn/ngăn kéo)

  Làm bằng vật liệu sắt sơn tĩnh điện, dùng trong sản xuất

   

Sản phẩm dùng trong Công Nghiệp

 • Máy ép thuỷ lực
  Máy ép thuỷ lực

  Máy ép thuỷ lực

  Máy ép dùng bơm thuỷ lực

 • Xe đẩy có khung nâng hạ
  Xe đẩy có khung nâng hạ

  Xe đẩy có khung nâng hạ

  Làm bằng vật liệu sắt sơn tĩnh điện và mạ kẽm, dùng trong dây chuyền sản xuất

 • Thang thao tác
  Thang thao tác

  Thang thao tác

  Làm bằng vật liệu sắt sơn tĩnh điện hoặc thép không rỉ, dùng để đứng thao tác

 • Dụng cụ rửa tay (đạp chân)
  Dụng cụ rửa tay (đạp chân)

  Dụng cụ rửa tay (đạp chân)

  Làm bằng vật liệu thép không rỉ, dùng để rửa tay trước khi vào khu vực chế biến hóa chất

 • Xe đẩy treo thành phẩm
  Xe đẩy treo thành phẩm

  Xe đẩy treo thành phẩm

  Làm bằng vật liệu thép không rỉ và nhựa, dùng treo thành phẩm trong quá trình sản xuất

 • Đồ gá để sản xuất
  Đồ gá để sản xuất

  Đồ gá để sản xuất

  Làm bằng vật liệu sắt mạ kẽm hoặc thép không rỉ, dùng trong sản xuất

 • Kệ để khay lưới
  Kệ để khay lưới

  Kệ để khay lưới

  Làm bằng vật liệu sắt mạ kẽm hoặc thép không rỉ, dùng trong sản xuất

 • Kệ
  Kệ

  Kệ

  Làm bằng vật liệu sắt sơn tĩnh điện hoặc thép không rỉ, dùng trong sản xuất

 • Bàn có bi trượt
  Bàn có bi trượt

  Bàn có bi trượt

  Làm bằng vật liệu sắt sơn tĩnh điện và thép không rỉ, dùng trong sản xuất

 • Xe đẩy
  Xe đẩy

  Xe đẩy

  Làm bằng vật liệu thép không rỉ, dùng trong sản xuất

 • Kệ để dụng cụ
  Kệ để dụng cụ

  Kệ để dụng cụ

  Làm bằng vật liệu sắt sơn tĩnh điện và nhựa, dùng trong sản xuất

   

 • Tủ để dụng cụ
  Tủ để dụng cụ

  Tủ để dụng cụ

  Làm bằng vật liệu sắt sơn tĩnh điện, dùng trong sản xuất

 • Bồn rửa tay
  Bồn rửa tay

  Bồn rửa tay

  Làm bằng vật liệu thép không rỉ, dùng để rửa tay trước khi vào Khu Vực Sạch

 • Đồ gá để sấy sản phẩm
  Đồ gá để sấy sản phẩm

  Đồ gá để sấy sản phẩm

  Làm bằng vật liệu thép không rỉ, dùng trong sản xuất

 • Đồ gá để sấy sản phẩm
  Đồ gá để sấy sản phẩm

  Đồ gá để sấy sản phẩm

  Làm bằng vật liệu thép không rỉ, dùng trong sản xuất

 • Kệ để khuôn (chịu tải 5 tấn/ngăn kéo)
  Kệ để khuôn (chịu tải 5 tấn/ngăn kéo)

  Kệ để khuôn (chịu tải 5 tấn/ngăn kéo)

  Làm bằng vật liệu sắt sơn tĩnh điện, dùng trong sản xuất