Danh mục sản phẩm

Sản phẩm mới

 • Máy ép thuỷ lực Máy ép thuỷ lực

  Máy ép thuỷ lực

  Máy ép dùng bơm thuỷ lực

 • Xe đẩy có khung nâng hạ Xe đẩy có khung nâng hạ

  Xe đẩy có khung nâng hạ

  Làm bằng vật liệu sắt sơn tĩnh điện và mạ kẽm, dùng trong dây chuyền sản xuất

 • Thùng Rã Đông Thùng Rã Đông

  Thùng Rã Đông

  Làm bằng vật liệu thép không rỉ, dùng để chứa cá, bảo quản trong Kho Lạnh, có thêm chức năng rã đông

 • Xe đẩy Xe đẩy

  Xe đẩy

  Làm bằng vật liệu thép không rỉ, dùng cho công việc vận chuyển thực phẩm trong quá trình chế biến

 • Lồng chứa cá dùng trong Kho Lạnh Lồng chứa cá dùng trong Kho Lạnh

  Lồng chứa cá dùng trong Kho Lạnh

  Làm bằng vật liệu sắt mạ kẽm hoặc thép không rỉ, dùng để chứa cá, bảo quản trong Kho Lạnh

 • Băng tải dây Belt Băng tải dây Belt

  Băng tải dây Belt

  Khung làm bằng vật liệu thép không rỉ, điều khiển bằng hộp điện – motor – inverter, dùng cho công việc chế biến thực phẩm

 • Đồ gá để sản xuất Đồ gá để sản xuất

  Đồ gá để sản xuất

  Làm bằng vật liệu sắt mạ kẽm hoặc thép không rỉ, dùng trong sản xuất

 • Bàn có bi trượt Bàn có bi trượt

  Bàn có bi trượt

  Làm bằng vật liệu sắt sơn tĩnh điện và thép không rỉ, dùng trong sản xuất

 • Đồ gá để sấy sản phẩm Đồ gá để sấy sản phẩm

  Đồ gá để sấy sản phẩm

  Làm bằng vật liệu thép không rỉ, dùng trong sản xuất

 • Kệ để khuôn (chịu tải 5 tấn/ngăn kéo) Kệ để khuôn (chịu tải 5 tấn/ngăn kéo)

  Kệ để khuôn (chịu tải 5 tấn/ngăn kéo)

  Làm bằng vật liệu sắt sơn tĩnh điện, dùng trong sản xuất

   

Sản phẩm khác

 • Máy ép thuỷ lực
  Máy ép thuỷ lực

  Máy ép thuỷ lực

  Máy ép dùng bơm thuỷ lực

 • Xe đẩy có khung nâng hạ
  Xe đẩy có khung nâng hạ

  Xe đẩy có khung nâng hạ

  Làm bằng vật liệu sắt sơn tĩnh điện và mạ kẽm, dùng trong dây chuyền sản xuất

 • Giường khám phụ khoa
  Giường khám phụ khoa

  Giường khám phụ khoa

  Bằng vật liệu sắt sơn tĩnh điện hoặc thép không rỉ, dùng cho việc khám phụ khoa trong các bệnh viện, phòng khám

 • Tủ đầu giường
  Tủ đầu giường

  Tủ đầu giường

  Bằng vật liệu sắt sơn tĩnh điện hoặc thép không rỉ, dùng cho các bệnh nhân trong các bệnh viện, phòng khám

 • Giường bệnh nhân
  Giường bệnh nhân

  Giường bệnh nhân

  Bằng vật liệu sắt sơn tĩnh điện hoặc thép không rỉ, dùng cho các bệnh nhân trong các bệnh viện, phòng khám

 • Xe đẩy
  Xe đẩy

  Xe đẩy

  Bằng vật liệu thép không rỉ, dùng cho việc điều trị bệnh trong các bệnh viện, phòng khám

 • Xe đẩy
  Xe đẩy

  Xe đẩy

  Bằng vật liệu thép không rỉ, dùng cho việc tắm em bé trong các bệnh viện

 • Xe đẩy
  Xe đẩy

  Xe đẩy

  Bằng vật liệu thép không rỉ, dùng cho việc điều trị bệnh trong các bệnh viện, phòng khám

 • Xe đẩy
  Xe đẩy

  Xe đẩy

  Bằng vật liệu thép không rỉ, dùng cho việc điều trị bệnh trong các bệnh viện, phòng khám

 • Kệ thuốc treo tường
  Kệ thuốc treo tường

  Kệ thuốc treo tường

  Bằng vật liệu sắt sơn tĩnh điện hoặc thép không rỉ, dùng cho lưu giữ thuốc trong các bệnh viện, phòng khám

   

 • Tủ thuốc
  Tủ thuốc

  Tủ thuốc

  Bằng vật liệu sắt sơn tĩnh điện hoặc thép không rỉ, dùng cho lưu giữ thuốc trong các bệnh viện, phòng khám

 • Tủ thuốc
  Tủ thuốc

  Tủ thuốc

  Bằng vật liệu sắt sơn tĩnh điện hoặc thép không rỉ, dùng cho lưu giữ thuốc trong các bệnh viện, phòng khám

 • Giường bệnh nhân
  Giường bệnh nhân

  Giường bệnh nhân

  Bằng vật liệu sắt sơn tĩnh điện hoặc thép không rỉ, dùng cho các bệnh nhân trong các bệnh viện, phòng khám

 • Giường bệnh nhân
  Giường bệnh nhân

  Giường bệnh nhân

  Bằng vật liệu sắt sơn tĩnh điện hoặc thép không rỉ, dùng cho các bệnh nhân trong các bệnh viện, phòng khám

 • Xe đẩy
  Xe đẩy

  Xe đẩy

  Bằng vật liệu thép không rỉ, dùng cho việc điều trị bệnh trong các bệnh viện, phòng khám

 • Thùng Rã Đông
  Thùng Rã Đông

  Thùng Rã Đông

  Làm bằng vật liệu thép không rỉ, dùng để chứa cá, bảo quản trong Kho Lạnh, có thêm chức năng rã đông

 • Bàn thao tác
  Bàn thao tác

  Bàn thao tác

  Làm bằng vật liệu thép không rỉ, dùng cho công việc chế biến thực phẩm

 • Xe đẩy
  Xe đẩy

  Xe đẩy

  Làm bằng vật liệu thép không rỉ, dùng cho công việc vận chuyển thực phẩm trong quá trình chế biến