Danh mục sản phẩm

Sản phẩm mới

  • Xe đẩy có khung nâng hạ Xe đẩy có khung nâng hạ

    Xe đẩy có khung nâng hạ

    Làm bằng vật liệu sắt sơn tĩnh điện và mạ kẽm, dùng trong dây chuyền sản xuất

  • Thùng Rã Đông Thùng Rã Đông

    Thùng Rã Đông

    Làm bằng vật liệu thép không rỉ, dùng để chứa cá, bảo quản trong Kho Lạnh, có thêm chức năng rã đông

  • Xe đẩy Xe đẩy

    Xe đẩy

    Làm bằng vật liệu thép không rỉ, dùng cho công việc vận chuyển thực phẩm trong quá trình chế biến

  • Lồng chứa cá dùng trong Kho Lạnh Lồng chứa cá dùng trong Kho Lạnh

    Lồng chứa cá dùng trong Kho Lạnh

    Làm bằng vật liệu sắt mạ kẽm hoặc thép không rỉ, dùng để chứa cá, bảo quản trong Kho Lạnh

  • Băng tải dây Belt Băng tải dây Belt

    Băng tải dây Belt

    Khung làm bằng vật liệu thép không rỉ, điều khiển bằng hộp điện – motor – inverter, dùng cho công việc chế biến thực phẩm

  • Đồ gá để sản xuất Đồ gá để sản xuất

    Đồ gá để sản xuất

    Làm bằng vật liệu sắt mạ kẽm hoặc thép không rỉ, dùng trong sản xuất

  • Bàn có bi trượt Bàn có bi trượt

    Bàn có bi trượt

    Làm bằng vật liệu sắt sơn tĩnh điện và thép không rỉ, dùng trong sản xuất

  • Đồ gá để sấy sản phẩm Đồ gá để sấy sản phẩm

    Đồ gá để sấy sản phẩm

    Làm bằng vật liệu thép không rỉ, dùng trong sản xuất

  • Kệ để khuôn (chịu tải 5 tấn/ngăn kéo) Kệ để khuôn (chịu tải 5 tấn/ngăn kéo)

    Kệ để khuôn (chịu tải 5 tấn/ngăn kéo)

    Làm bằng vật liệu sắt sơn tĩnh điện, dùng trong sản xuất

     

Sản phẩm khác

  • Xe đẩy có khung nâng hạ
    Xe đẩy có khung nâng hạ

    Xe đẩy có khung nâng hạ

    Làm bằng vật liệu sắt sơn tĩnh điện và mạ kẽm, dùng trong dây chuyền sản xuất

  • Giường khám phụ khoa
    Giường khám phụ khoa

    Giường khám phụ khoa

    Bằng vật liệu sắt sơn tĩnh điện hoặc thép không rỉ, dùng cho việc khám phụ khoa trong các bệnh viện, phòng khám

  • Tủ đầu giường
    Tủ đầu giường

    Tủ đầu giường

    Bằng vật liệu sắt sơn tĩnh điện hoặc thép không rỉ, dùng cho các bệnh nhân trong các bệnh viện, phòng khám

  • Giường bệnh nhân
    Giường bệnh nhân

    Giường bệnh nhân

    Bằng vật liệu sắt sơn tĩnh điện hoặc thép không rỉ, dùng cho các bệnh nhân trong các bệnh viện, phòng khám

  • Xe đẩy
    Xe đẩy

    Xe đẩy

    Bằng vật liệu thép không rỉ, dùng cho việc điều trị bệnh trong các bệnh viện, phòng khám

  • Xe đẩy
    Xe đẩy

    Xe đẩy

    Bằng vật liệu thép không rỉ, dùng cho việc tắm em bé trong các bệnh viện

  • Xe đẩy
    Xe đẩy

    Xe đẩy

    Bằng vật liệu thép không rỉ, dùng cho việc điều trị bệnh trong các bệnh viện, phòng khám

  • Xe đẩy
    Xe đẩy

    Xe đẩy

    Bằng vật liệu thép không rỉ, dùng cho việc điều trị bệnh trong các bệnh viện, phòng khám

  • Kệ thuốc treo tường
    Kệ thuốc treo tường

    Kệ thuốc treo tường

    Bằng vật liệu sắt sơn tĩnh điện hoặc thép không rỉ, dùng cho lưu giữ thuốc trong các bệnh viện, phòng khám

     

  • Tủ thuốc
    Tủ thuốc

    Tủ thuốc

    Bằng vật liệu sắt sơn tĩnh điện hoặc thép không rỉ, dùng cho lưu giữ thuốc trong các bệnh viện, phòng khám

  • Tủ thuốc
    Tủ thuốc

    Tủ thuốc

    Bằng vật liệu sắt sơn tĩnh điện hoặc thép không rỉ, dùng cho lưu giữ thuốc trong các bệnh viện, phòng khám

  • Giường bệnh nhân
    Giường bệnh nhân

    Giường bệnh nhân

    Bằng vật liệu sắt sơn tĩnh điện hoặc thép không rỉ, dùng cho các bệnh nhân trong các bệnh viện, phòng khám

  • Giường bệnh nhân
    Giường bệnh nhân

    Giường bệnh nhân

    Bằng vật liệu sắt sơn tĩnh điện hoặc thép không rỉ, dùng cho các bệnh nhân trong các bệnh viện, phòng khám

  • Xe đẩy
    Xe đẩy

    Xe đẩy

    Bằng vật liệu thép không rỉ, dùng cho việc điều trị bệnh trong các bệnh viện, phòng khám

  • Thùng Rã Đông
    Thùng Rã Đông

    Thùng Rã Đông

    Làm bằng vật liệu thép không rỉ, dùng để chứa cá, bảo quản trong Kho Lạnh, có thêm chức năng rã đông

  • Bàn thao tác
    Bàn thao tác

    Bàn thao tác

    Làm bằng vật liệu thép không rỉ, dùng cho công việc chế biến thực phẩm

  • Xe đẩy
    Xe đẩy

    Xe đẩy

    Làm bằng vật liệu thép không rỉ, dùng cho công việc vận chuyển thực phẩm trong quá trình chế biến

  • Pallet
    Pallet

    Pallet

    Làm bằng vật liệu sắt sơn tĩnh điện hoặc thép không rỉ, dùng cho công việc vận chuyển thực phẩm trong quá trình chế biến